Syfte: 

Träning av att klara av längdkänsla och touch.

Målsättning: 

Att klara av att få så många bollar som möjligt i kvadraten.

Lägg ut en öppen kvadrat som du kan rulla in bollar i när du puttar med klubbor.
Kvadratens sidor skall vara 2 klubblängder.
Ställ dig på 6 meters avstånd från kvadraten.
Nu skall du putta bollar så de hamnar i kvadraten...

Syfte: 

Att förstå och skapa en bra rytm som ger en fin längdkänsla.

Målsättning: 

Skapa en bättre längdkänsla i puttningen.

Att träna med en metronom är lite kul och spännande. En metronom är en mätare som beskriver rytm och det mäts i bpm.
Man kan ju alltid diskutera vad en bra rytm är och det varierar lite från spelare till spelare.
Däremot så är alla bra spelare väldigt konstanta i den rytm de valt.

Syfte: 

Bättre bollträff

Målsättning: 

Bättre bollträff.

Att undvika och öka avståndet mellan skaftet och vänster underarm.
Om avståndet ökar mellan skaftet och underarmen så har något fel skett.
1. Antingen har axlarna stannat och slutat fungera under rörelsen.

Syfte: 

Att skapa möjligheter till bättre rull med rätt bollplacering

Målsättning: 

Konstant bra avstånd till bollen när du puttar.

Bollträff i puttning ska ske svagt på vägen upp. Vilket innebär att bollen måste placeras lite framför din tyngdpunkt.
Oftast använder man 50/50 viktfördelning i puttning. Vilket innebär att tyngdpunkten är i mitten.

Syfte: 

Att förstå hur händerna ska placeras på puttern.

Målsättning: 

Båda händerna ska påverka klubbhuvudets rotation lika mycket.

Sätt ihop dina handflator som om du skulle klappa händer.
Se till att ditt putter skaft grepp går rakt igenom händerna så du håller klubban mitt i handen.

Slå lite puttar med detta konstiga grepp.

Syfte: 

Att förstå hur man får en bättre träff med puttern

Målsättning: 

Att träffa bollen bättre och inte styra klubbhuvudet.

Att titta på videon och försöka göra efter instruktionen.

Bollflyktslag/lagar: 

Träff (Var på klubbhuvudet man träffar bollen)